First Days of Breastfeeding — Mga Dapat Malaman ng mga Ina

Paalala: Hindi agad 2oz ang gatas na lalabas sa inyo, mommies 😅

0
Image Credit: Unsplash/Sharon McCutcheon

Palagi na natin naririnig ang kahalagahan ng pagpapasuso. Kung nalalapit na ang iyong panganganak, heto ang mga dapat mong malaman ukol sa tamang pagpapasuso o pagpapa-breastfeed.

Malusog ang pagpapasuso para sa mga sanggol

Ang gatas ng ina ay nagbibigay ng sapat na nutrisyon sa mga sanggol, na nararapat din para sa kanilang pangangailangan. Binubuo ito ng perpektong halo ng mga bitamina, protina, at taba na kailangan ng mga sanggol upang lumaki ng maayos. May mga antibodies din ito na hindi mahahanap sa ibang gatas o formula milk. Kaya’t ayon sa ilang pag-aaral, nakakatulong ang gatas ng ina na maiwasan ng sanggol ang pagkakaroon ng sipon, impeksyon sa tenga, pagtatae, hindi pagdudumi, at allergies.

Malusog din ito para sa mga ina

Ayon din sa mga pag-aaral, nakakatulong ang pagpapasuso sa ina na makaiwas sa mga sakit gaya ng kanser sa suso o sa ovaries. Maliban dito, nakakatulong ito na mas mapalapit ang loob ng ina sa anak, at magkaroon ng “mothering hormones” tulad ng prolactin na nakakatulong maka-iwas sa baby blues o pagka-lungkot, at oxytocin na nakakatulong naman mapa-contract ang uterus upang bumalik ito sa dating laki. Nakakatulong din ito sa pag-bawas ng timbang ng mga ina.

Mahirap magpa-suso sa simula

Aaminin namin, mahirap at masakit sa simula ang pagpapasuso. Kaya’t nararapat na mapaghandaan at makakakuha ng tamang suporta para dito. Subukang maki-sali sa mga libreng klase ukol dito kung kaya, o humingi ng tulong mula sa inyong OB o lactation consultant sa hospital bago kayo umuwi. Alalahanin din na sa simula lamang ito at mawawala din ang sakit basta tama ang hakab o latch ng inyong sanggol.

Hindi tutulo agad-agad ang gatas

Maraming nag-aalala na hindi nila nakikita na may gatas na tumutulo habang nagpapasuso. Alalahanin na hindi 2oz agad agad ang lalabas sa inyong suso lalo na kung iilang araw pa lamang pagkatapos niyo manganak. Ang unang lalabas ay colostrum, na malapot na uri ng gatas na importanteng makuha ng mga sanggol para sa kanila immunity. Alalahanin din na sing-laki lamang ng kalamansi ang tiyan ng sanggol, kaya’y ang kaunting lumalabas ay sapat lamang para sa kanila. Ito din ang dahilan kung bakit parang oras-oras silang gutom. Kaya’t hindi dapat mag-alala at ipagpatuloy lamang ang pagpapa-dede.

Alagaan ang sarili

Ikaw ang nagbibigay ng nutrisyon sa inyong anak, kaya’t nararapat din na alagaan mo ang iyong sarili. Ipagpatuloy ang pag-inom ng bitamina (na nirekomenda ng inyong doktor), kumain ng masusustansyang pagkain, at uminom ng maraming tubig. Huwag din mag-alala kung ang pakiramdam niyo ay magana kayo kumain, sapagkat kinakailangan din ng ina ng karagdagang 300 hanggang 500 na calories araw-araw para sa pagpapasuso.

Perpekto ang gatas ng ina kahit ano pa ang kainin (o hindi) ng ina

Ayon sa mga pag-aaral, ang gatas ng ina ay perpekto at angkop para sa kanyang anak kahit na ano pa ang kainin niya. Kung walang makain o hindi masustansya ang kinakain ng ina, mas masasakripisyo ang kalusugan ng ina kaysa sa kanyang gatas. Halimbawa, kung kulang sa calcium ang nakain ng ina, mapupunta ang lahat ng ito sa gatas ng ina at maaaring hindi na sapat ang mapupunta sa ina mismo. Kaya’t huwag mag-alala na “hindi masustansya” ang gatas ng ina kung walang kinakain ang ina. Ang katawan ng ina ay mag-sasakripisyo para sa kanyang anak.

Join our MomCenter Community on our Facebook page and Facebook group for more insights on motherhood and parenting.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here