Early Signs ng Autism sa mga Bata

Nakikita mo ba ang mga ito sa iyong anak, mommy?

0
Image Credit: Unsplash/Dragos Gontariu

Bilang mga ina, natural lang para sa atin ang mag-alala sa ating mga anak. Kaya’t kadalasan ay nakatutok tayo sa kanilang kalusugan kasama na ang kanilang pagkamit ng mga developmental milestones. Ang developmental milestones ay mga kasanayang nagagawa ng mga bata habang sila ay lumalaki. Ito ay ginagamit ng mga doktor upang malaman if tama ang pag-laki ng ating mga anak.

Mahalaga na malaman natin kung nakakamit ng ating anak ang kanyang mga developmental milestones dahil maaari itong senyales na may autism ang bata.

Ano ang autism?

Ang autism ay isang developmental disorder na kadalasang nakikita o lumalabas sa mga bata. Ito ang pinaka-pangkaraniwan sa mga autism spectrum disorders o tinatawag na ASDs. Ang kondisyon na ito ay kadalasang nahihirapan sa pakikipag-ugnayan sa ibang tao, pag-ko-komunika, at iilan o paulit-ulit na mga gawain. Maaaring iba-iba ang sintomas at kalubhaan nito sa bawat tao.

Nararapat din natin malaman na mahirap makita ang mga sintomas nito at kinakailangan ng pagsusuri ng doktor para masabi na talagang may autism ang ating anak. Mas mabuti na maaga din malaman ito agad dahil makakatulong din ang mga therapy.

Kung kaya’t heto ang ilan pang senyales na maaaring may autism ang ating anak:

Sa ika-6 na buwang edad:

 • Iilan o kaunti lamang ang mga ngiti o masaya at nakakaengganyo na ekspresyong nagagawa
 • Limitado o hindi talaga tumitingin sa mata ng ibang tao

Sa ika-9 na buwang edad:

 • Limitado o walang tugon ng mga tunog, ngiti, o ibang ekspresyon

Sa ika-12 na buwang edad:

 • Limitado o walang babbling o pag-ngawa
 • Limitado o walang pakikipagpalitan ng kilos gaya ng pagturo, pagpapakita, pag-abot, o pagkaway
 • Limitado o hindi pagkibo sa sariling pangalan

Sa ika-16 na buwang edad:

 • Kakaunti o walang mga salitang nasasabi

Sa ika-24 na buwang edad:

 • Iilan o walang nasasabi na makabuluhang dalawang salitang parirala (hindi kasama ang pag-ulit ng mga naririnig)

Sa kahit anong edad:

 • Pagkawala ng dati nang natutunan o alam na mga salita o kasanayang panlipunan (social skills)
 • Hindi pagtingin sa mata ng iba
 • Kagustuhan mapag-isa
 • Nahihirapan unawain ang nararamdaman ng iba
 • Naantala ang kasanayan sa pagsasalita o wika
 • Paulit-ulit na pagsasabi ng ilang mga salita o parirala (echolalia)
 • Pag-ayaw sa maliliit na pagbabago sa nakasanayang gawain o paligid
 • Iilan lamang ang interes
 • Paulit-ulit na pag-uugali tulad ng pagpalakpak ng mga braso, pag-alog, o pag-ikot
 • Kakaiba at matinding reaksyon sa mga tunog, amoy, lasa, pagkakayari, ilaw, o kulay

Kung makita ang ilan sa mga ito sa inyong anak, mas makakabuti na ipasuri or kumonsulta agad sa inyong pediatrician upang mabigyan siya ng tamang pangangalaga.

Reference: Autism Speaks, WebMD

Join our MomCenter Community on our Facebook page and Facebook group for more insights on motherhood and parenting.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here